Πολιτική Απορρήτου - Ελληνικό Κέντρο Καθαρισμού & Απολυμάνσεων

Πολιτική Απορρήτου

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Πολιτική Απορρήτου

Η ΕΚΑ θεωρεί τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.eka.gr (εφεξής καλούμενο «Διαδικτυακός Τόπος eka.gr»)  ανήκει στην εταιρεία με επωνυμία «Μ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ» με έδρα την Καλλιθέα, οδός Αγίων Πάντων 123, ΑΦΜ 800653848, ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134277201000 (εφεξής καλουμένη «ΕΚΑ»).

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στο Διαδικτυακό Τόπο μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος eka.gr, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eka.gr.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτών, διότι η περαιτέρω χρήση, επίσκεψη, πλοήγηση και παραμονή σας στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eka.gr συνεπάγεται την ρητή, έμπρακτη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία σας με το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων αυτών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.eka.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

1. Όροι Χρήσης

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των παρόντων δικτυακών τόπων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της EKA και του επισκέπτη / χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Η EKA διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.eka.gr, τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.eka.gr υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του www.eka.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους και ο χρήστης / επισκέπτης πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του ή/και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού στους πολίτες.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες, Προϊόντα και Πολιτική Τιμών

H EKA δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο www.eka.gr, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των φωτογραφιών (απόδοση χρωμάτων, κλπ) και των τιμών προϊόντων ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς παράλληλα να δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.eka.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

3. Περιορισμός Ευθύνης Διαδικτύου και Δήλωση Αποποίησης

Η EKA ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στο www.eka.gr. Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον για παραγγελία μη διαθέσιμου προϊόντος.

Η EKA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ως άνω δικτυακού τόπου ή των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα και ότι οι τυχόν ατέλειες θα διορθώνονται, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τους διαδικτυακούς της τόπους, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της EKA δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν φέρει ευθύνη (ούτε καν από αμέλεια) για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για αποκατάσταση τυχόν οποιαδήποτε ζημίας (θετική, ειδική ή αποθετική, που μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης παρέχει περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων του «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη, υποτιθέμενη, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, με οποιοδήποτε τρόπο, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε.

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Τo www.eka.gr ή/και τα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στους δικτυακούς τόπους και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται και δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η EKA δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών.

Το σύνολο του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των παρόντων διαδικτυακών τόπων καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται, συμπληρώνονται και προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της EKA. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.eka.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για την Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93, όπως ισχύει, ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική ή Βιομηχανική Ιδιοκτησία τρίτων προσώπων δεν καλύπτεται. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποτανθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης. Έργα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.eka.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.eka.gr και ηλεκτρονικό κατάστημα της EKA δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.eka.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτούς χωρίς προηγούμενη άδεια.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό τον όρο αναφοράς της πηγής προέλευσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, τροποποίησης ή «φόρτωσης» με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, οι επισκέπτες / χρήστες αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eka.gr προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση εκτός και εάν λάβουν έγγραφη άδεια από τη EKA για εμπορική χρήση.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

6. Ευθύνη Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eka.gr ως προβλέπεται εκ του νόμου και βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επίσης, οι επισκέπτες/ χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν αυτόν το διαδικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα της EKA για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου:

  • Που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και προκαλεί βλάβη στη EKA ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
  • Που αφορά προσβoλή και παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή του απόρρητου πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει οποιασδήποτε μορφής διακρίσεις,
  • Που δυνητικά προκαλει βλάβη της ανηλικότητας με οποιονδήποτε τρόπο, των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, κ.λ.π.
  • Που δεν πρέπει να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  • Που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • που ηθελημένα ή αθέλητα παραβιάζουν την ισχύουσα ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής,
  • που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και
  • που χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

7. Προστασία από Κακόβουλο Λογισμικό «Ιούς»

Στη EKA καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στους ως άνω αναφερόμενους Δικτυακούς Τόπους καθώς και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (ιούς) των διακομιστών του και των εξυπηρετητών (servers) που τον φιλοξενούν.

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η EKA δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας, οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτών των παρόντων Δικτυακών Τόπων. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτούς διαδικτυακούς τόπους ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη / επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.

8. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 969 εδώ.

9. Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης μας.

10. Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση και διευκόλυνση του χρήστη / επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχεται η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα, ούτε δύναται να ελέγχει την ανανέωση του περιεχομένου των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν γίνεται παραπομπή μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.

Η EKA ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με ατομική του ευθύνη. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του Διαδικτυακό Τόπου τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης / επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου www.shop3d.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτή. Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο www.shop3d.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

11. Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο

Η EKA ενθαρρύνει τους χρήστες στη δημιουργία υπερσυνδέσεων προς το διαδικτυακό της τόπο www.eka.gr και οι χρήστες δεν υποχρεούνται να ζητούν την άδειά της για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες της EKA / www.eka.gr μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε διαδικτυακός τόπος της EKAwww.eka.gr στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο.

12. Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες / επισκέπτες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στους δικτυακούς τόπους το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα. Περαιτέρω χρήση των εγγράφων που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.eka.gr γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α’), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

13. Δεδομένα Χρηστών

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου η EKA δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση τους. Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες / επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων και υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν. Ο χρήστης / επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο www.eka.gr, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί.

Η EKA δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί τούτο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς τη EKA.

Η EKA δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών / επισκεπτών των παρόντων διαδικτυακών τόπων. Η EKA δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή εκτός εάν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Η EKA είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες / επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου www.eka.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eka.gr.

Η EKA δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δικτυακών τόπων τρίτων φορέων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

14. Φόρμες επικοινωνίας & Φόρμες Facebook

Τα δεδομένα που σας ζητάμε μέσω της φόρμας του Facebook και της ιστοσελίδας μας «www.eka.gr» τα συλλέγουμε για την μεταξύ μας επικοινωνία και την διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Από την στιγμή που συμπληρώνετε και στέλνετε τα στοιχεία σας στις φόρμες επικοινωνίας, αποδέχεστε αυτόματα όλους τους όρους χρήσης μας και τους όρους στην πολιτική απορρήτου μας που αναγράφονται σε αυτήν την σελίδα.

Να τονίσουμε ότι το Facebook δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες συμπλήρωσης που σας προβάλει διότι βάσει συμφωνίας και συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης του Facebook, όσον αφορά τις διαφημιστικές εκστρατείες για τις σελίδες μας σε Facebook & Instagram («Ονομασία Social Pages>>) αλλά και στην ιστοσελίδα μας «www.eka.gr», αποκλειστικοί υπεύθυνοι είμαστε εμείς («www.eka.gr» – «Μ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε») με βάση τους ισχύοντες όρους χρήσης που αναγράφουμε στην σελίδα και για οποιαδήποτε πληροφορία, διαγραφή και αλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας καθώς, βάσει νόμου έχετε το δικαίωμα όλων των παραπάνω.

Επίσης, διασφαλίζουμε ότι οι διαφημίσεις μας δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ανηλίκους.

15. Cookies

O διαδικτυακός τόπος www.eka.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό της. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας). Αν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eka.gr οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies.

Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη / επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη / επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή / και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση «cookies» για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τους παρόντες διαδικτυακούς τόπους.

16. Ηλεκτρονικές αγορές

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης (εφεξής «Πελάτης») επιλέξει να προχωρήσει στη διαδικασία παραγγελίας χωρίς εγγραφή, θα μεταφερθεί στη σελίδα καταχώρησης των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας προσωπικών του δεδομένων.

Ειδικότερα, για Iδιώτες υποχρεωτικά πεδία είναι τα:- Όνομα – Επώνυμο – Email – Τηλέφωνο – Διεύθυνση αποστολής προϊόντων.

Για Νομικά Πρόσωπα υποχρεωτικά πεδία είναι τα: -Επωνυμία εταιρείας – Διακριτικός Τίτλος / Νόμιμος Εκπρόσωπος – ΑΦΜ – ΔΟΥ- Email – Τηλέφωνο – Διεύθυνση αποστολής προϊόντων.

Η καταχώρηση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας.

Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την ορθότητα και τη νομιμότητα των στοιχείων που χορηγεί στη EKA η οποία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα.

Η EKA επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγγελίας από τον Πελάτη, καθώς και της σχετικής επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις συναλλαγές. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις ως άνω.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Like eka.gr