Συχνές Ερωτήσεις - Ελληνικό Κέντρο Καθαρισμού & Απολυμάνσεων

Συχνές Ερωτήσεις

Με το όρο Απεντόμωση εννοούμε την διαδικασία καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων για την προσωπική καθώς και για την δημόσια υγεία. Πχ. κατσαρίδες, κοριοί, ψύλλοι, κουνούπια.

Μυοκτονία είναι η διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης τρωκτικών, επιβλαβών για την δημόσια υγεία λόγω μεταφορά παθογόνων μικροβίων εντός κατοικημένων χώρων και περιοχών.

Απολύμανση είναι η διαδικασία καταπολέμησης παθογόνων μικροοργανισμών εντός κατοικημένων χώρων σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Καταπολέμηση κουνουπιών περέπει να γίνεται μια φορά το μήνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να διατηρηται ο πλυθησμός σε χαμηλά επίπεδα.

Η απολύμανση εφαρμόζεται για λόγους πρόληψης για την υγεία ή κατά περίπτωση

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι χαμηλής τοξικότητας και εγγεκριμένα από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφιμών.

Η εταιρία μας λειτουργεί με νόμιμη άδεια απο το κράτος και εκδίδουμε πιστοποιητικό εργασιών καθώς και φάκελο στα πρότυπα του HACCP για κάθε υγειονομικό έλεγχο.

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική.

Like eka.gr